Skip Navigation

Finnair Cargo

Yhteystiedot

Contact Center
(09) 818 501
cargo.booking@finnair.com

Terminaalin asiakaspalvelu
0800-95033
09-818 5993
cargo.customerservice@finnair.com

More
Toimipisteet
Valitse sijainti

Vaaralliset aineet

Vaarallisia aineita ovat aineet tai tavarat, jotka voivat aiheuttaa vaaran terveydelle, turvallisuudelle, omaisuudelle tai ympäristölle ja joilla on IATA DGR -kirjassa esitetyt vaarallisuusluokan tai -luokkien ominaisuudet.

Nämä aineet on luokiteltu Kansainvälisen Lentokuljetusjärjestön IATA:n vaarallisten aineiden kuljetusmääräyksissä (Dangerous Goods Regulations DGR). Määräyksissä kuvataan vaarallisten aineiden ominaisuudet, enimmäismäärät, pakkausvaatimukset, käsittelyohjeet, pakkausten merkintävaatimukset ja kuljetusasiakirjojen täyttöohjeet. IATA:n määräykset perustuvat kansainväisen ilmailuviranomaisten järjestön ICAO:n määräyksiin (ICAO-TI.)

Vaaralliset aineet on jaettu yhdeksään (9) eri luokkaan ja alaluokkaan.
Jos lähetys sisältää yhden tai useamman luokitukseen kuuluvista aineista, kansainvälisten määräysten ja myös Suomen lakien mukaan lähettäjän on ilmoitettava lentoyhtiölle vaarallisesta sisällöstä. Useimmissa tapauksissa tämä edellyttää, että lähettäjä luovuttaa lentoyhtiölle täytetyn ja allekirjoitetun Vaarallisten aineiden ilmoituksen (Shipper's Declaration For Dangerous Goods) Ilmoitus on täytettävä kahtena kappaleena tarkasti määräysten mukaan (kts. IATA DGR 8.1.6) ja siinä lähettäjä vakuuttaa noudattaneensa kaikkia vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettuja ehtoja ja määräyksiä.

Huom ! Mikäli haluat käyttää linkistä aukeavaa lomaketta, tulosteen on oltava värillinen (puna-valkoreunat)! Lomakkeen voi täyttää klikkaamalla kenttiä ja siirtymällä tabulaattorilla kentästä toiseen. Siirtämällä kursorin kentän päälle saat lyhyen kuvauksen vaadittavasta informaatiosta.

Lisätietoja ja ohjeita saat Finnair Cargon vuoropäälliköltä (puh. 09-818 5450) ja Finnair Cargon toimistoista. Finnair Cargo järjestää myös vaarallisten aineiden lentokuljetuskursseja, jotka täyttävät Suomen ilmailuviranomaisten määräykset. Tarkempia tietoja löydät Koulutus-sivuiltamme.

Vaarallisia aineita voidaan hyväksyä kuljetukseen Helsinki-Vantaan terminaalissa klo: 06:00-00:00 välisenä aikana.

 Vaarallisten aineiden luokitus:

 Vaaralliset aineet on jaettu yhdeksään (9) eri luokkaan ja alaluokkaan:

 Luokka 1 - Räjähteet. Eivät ole yleensä sallittuja lentokuljetuksena.
Alaluokista 1.3 ja 1.4. osa on sallittuja
Alaluokka 2.1 - Leimahtavat kaasut
Alaluokka 2.2 - Leimahtamattomat, myrkyttömät kaasut
Alaluokka 2.3 - Myrkylliset kaasut
Luokka 3 - Palavat nesteet
Alaluokka 4.1 - Palavat kiinteät aineet
Alaluokka 4.2 - Itsestään syttyvät aineet
Alaluokka 4.3 - Veden kanssa sytyttävästi reagoivat aineet
Alaluokka 5.1 - Hapettavat aineet
Alaluokka 5.2 - Orgaaniset peroksidit
Alaluokka 6.1 - Myrkylliset aineet
Alaluokka 6.2 - Tartuntavaaralliset aineet
Luokka 7 - Radioaktiiviset aineet
Luokka 8 - Syövyttävät aineet
Luokka 9 - Sekalaiset vaaralliset aineet

Jos lähetys sisältää yhden tai useamman ylläolevista aineista, kansainvälisten määräysten ja myös Suomen lakien mukaan lähettäjän on ilmoitettava lentoyhtiölle vaarallisesta sisällöstä.

Rahdin seuranta

Rahtikirjannumero (AWB-No):

-
Track all shipments

Aikatauluhaku

* Vain seuraavien 3 vkon aikataulut
Calendar2